Att göra sig förstådd på ett bra sätt

Undvik missförstånd.

Att arbeta internationellt som ett företag kräver en dynamik i språket.
Man kan inte bara uttrycka sig på svenska överallt. Det finns ingen som kan alla språk och Google translate kan man ännu inte lita på fullt ut. En översättare som kan korrekt översätta tyska till svenska eller tvärtom kan vara svårt att hitta. Det finns lokala uttryck överallt och man kan inte ha koll på allt. Är man tillverkare av saker som kräver en manual är det ännu viktigare att göra sig förstådd. Det innebär onödigt arbete att få in en reklamation som är ett handhavandefel. En teknisk översättning av manualer till dom vanligaste språken underlättar en stor del i processen. Viktiga dokument och avtal som behöver korrekturläsas och översättas är med en stor del av verksamheten.
Språk är den grundläggande nyckeln till framgång om man ska ha ett växande och framgångsrikt företag. Tillverkar man en avancerad produkt som inte är självklar i handhavandet så är det extra viktigt med en riktigt bra översättning.
Det är inte bara att översätta ord rakt över utan det är meningsuppbyggnad och genus som inte riktigt stämmer överens med det svenska språket.